حفاظت اطلاعات

حفاظت اطلاعات

این اعلامیه حفاظت از داده ها برای همه کاربرانی که از برنامه های پیتزا کلیک استفاده می کنند اعمال می شود.

سن

وب سایت ما برای افراد بالای 18 سال است. متأسفانه ما نمی توانیم سن را بررسی کنیم ، بنابراین پیشنهاد می کنیم والدین خود فرزندان را کنترل کنند.

نگهداری اطلاعات

اطلاعات شما توسط ما ذخیره می شود و پس از 3 سال بایگانی می شود. اگر موافق نیستید ، با ما تماس بگیرید.

ارسال اطلاعات به رستورانها

اطلاعات شما به منظور انجام مراحل سفارش به رستوران ارسال می شود و شما مسئول آن هستید. پیتزا کلیک هیچ گونه مسئولیتی در قبال داده های ارسال شده شما ندارد.

ارسال اطلاعات شما به شرکت سوم

اگر با کوکی ها موافقت نکنید ، داده های شما از طرف ما به شرکت های ثالث منتقل نمی شود. البته اگر رستوران ها پرداخت آنلاین را بپذیرند و مشتری آن را انتخاب کرده باشد ، داده ها به ارائه دهنده پرداخت آنلاین ارسال می شود.

پردازش داده ها

پیتزا کلیک به اطلاعات شما برای موارد زیر نیاز دارد:

1. فرایند سفارش مشتری

ما داده های زیر را به رستوران ها ارسال می کنیم و آنها را نگه می داریم:

 • نام و نام خانوادگی
 • نشانی
 • شماره تلفن
 • آدرس پست الکترونیکی
 • روش پرداخت
 • یادداشت (در صورت وجود)
 • سفارش
 • ارزیابی
 • وضعیت سفارش

2. پیام به رستوران ها

ما داده های زیر را به رستوران ها ارسال می کنیم و آنها را نگه می داریم:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره تلفن
 • آدرس پست الکترونیکی
 • موضوع
 • شاخه
 • پیام

3. خدمات مشتری

برای پردازش پیام شما:

 • نام و نام خانوادگی
 • شماره تلفن
 • آدرس پست الکترونیکی
 • موضوع
 • شاخه
 • پیام

4. رضایت مشتری

ما همچنین داده های درخواستی شما را برای بررسی رضایت مشتری نگهداری می کنیم.

5. اعلانها

ما برای شما اعلانی در مورد روند سفارش و پیشنهادات از طریق ایمیل ارسال خواهیم کرد. برای این کار ما از:

 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس
 • آدرس پست الکترونیکی

6. کوکیها

ما برای کوکی به رضایت شما نیاز داریم. در صورت موافقت ، کوکی ها در مرورگر شما ذخیره می شوند. در هر زمان می توانید تنظیمات کوکی را تغییر دهید.

7. تجزیه و تحلیل

برای تجزیه و تحلیل ما به داده های زیر نیاز داریم:

 • تعداد سفارشات
 • کد پستی مشتری
 • منطقه تحویل رستوران
 • تعداد مشتریها

امنیت داده ها

داده های شما در پیتزا کلیک ایمن نگه داشته می شوند و به جز شرایط ذکر شده در بالا ، به حای دیگری منتقل نخواهند شد.

سوالات دیگر و یا شکایات

اگر سوال دیگری یا شکایت دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید تا بتوانیم درخواست شما را بررسی و پاسخ دهیم. برای این کار از فرم تماس ما استفاده کنید.

مسئول وبسایت

Arsess Vakilpour
Im Bonnefeld 11e
47259 Duisburg
Deutschland
تلفن:
+49 203 608 45 178
نمابر:
+49 203 7390 9995
E-Mail: